دانلود پروژه آماري گروه علوم آزمايشگاهي

پروژه آماري گروه علوم آزمايشگاهي

مشخصات پروژه:

فرضیه: دارد.

متغیر ها: بالای 5 عدد

پرسشنامه:ندارد(مثال های spss)

تعداد نمونه:  متفاوت

تعداد صفحات:14 صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت: Word به همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود است).

ازمون های استنباطی این پروژه: ازمون ضریب همبستگی پیرسون(pearson correlation)+ ازمون تی تک نمونه ای(One-Sample t test)+ازمون تی با دو گروه مستقل(Independent Samples Test)+ازمون رگرسیون تعیین معادله خط (regression)

توضیح در مورد پروژه:

پروژه آماری گروه علوم آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار SPSS به بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی و کیفی در مورد قند خون و سدیم خون می‌پردازد. در این پروژه، اطلاعاتی در مورد وضعیت سیگاری و جنسیت افراد نیز جمع آوری شده است.در ادامه، با استفاده از آمار توصیفی، متغیرهای کمی و کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، آزمون های تفاوت میانگین برای بررسی تاثیر متغیرها بر قند خون انجام می‌شود. همچنین، گروه بندی وزن افراد و فراوانی و درصد افراد دارای وزن مناسب نیز در این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمایش داده ها به صورت گرافیکی، از نمودار دایره‌ای استفاده می‌شود. این نمودار به صورت واضحی تاثیر متغیرها بر قند خون را نشان می‌دهد. در نهایت، با تحلیل داده ها و ارائه نتایج، تاثیر متغیرها بر قند خون بررسی می‌شود و نتایج به صورت جامعی در این پروژه آماری گزارش می‌شوند.

در این پروژه به سوالات زیر به همراه تفسیر پاسخ داده میشود:

آمار توصيفي متغيرهاي كمي و كيفي موجود در داده ها را گزارش كنيد و تفسير نماييد؟

آمار توصيفي قند خون در افراد سيگاري و غير سيگاري را بدست آوريد و نمودار مناسب در دو

گروه را رسم نماييد.

آيا قند خون و سديم خون هيچ ارتباطي با هم دارند؟

وضعيت سيگاري بودن افراد را در دو گروه جنسيت بررسي نماييد و نمودار دايره اي رسم نماييد.

آزمون كنيد كه آيا ميزان سديم خون در گروه خوني در گروه خونی A متفاوت از 100 میباشد؟

آزمون كنيد كه میزان قند خون در گروه بیماران فشار خونی متفاوت است یا خیر؟

گروه بندي وزن را مطابق زير در داده ها انجام دهيد

كم وزن: زير 45 كيلوگرم

مناسب: وزن بین 45 تا 65 کیلوگرم

داراي اضافه وزن: بالاي 65 كيلوگرم

آنگاه بفرماييد فراوانی و درصد افراد داراي وزن مناسب در چهار گروه خوني؟

با نمودار دايره اي درصد يا فراواني تعداد افراد داراي كم وزن، وزن مناسب و اضافه وزن را رسم

نماييد و تفسير كنيد؟

آیا متغیر های Age, Hypertention, Smoking  بر قند خون افراد تاثیر معناداری دارد؟

قیمت:75000 تومان

قیمت انجام پروژه spss ,انجام spss ,انجام آنالیز spss ,انجام پروژه spss ,انجام spss ,قیمت انجام پروژه spss ,انجام کار های اماری ,تحلیل داده ها در spss ,داده های آماری برای spss ,پروژه spss ,پروژه spss روانشناسی ,پروژه spss رایگان ,پروژه spss برای درس آمار ,پروژه spss اماده انجام شده ,نمونه پروژه spss ,دانلود پروژه spss ,سایت انجام پروژه های spss ,spss چیست ,spss در تهران ,spss در اصفهان ,انجام پروژه های آماری با نرم افزار spss ,تحلیل اماری spss ,تحلیل آماری پرسشنامه,تحلیل پرسشنامه ,تحلیل آماری پیشرفته ,تحلیل آماری ارشد با spss ,انجام تحلیل اماری در اصفهان ,انجام تحلیل اماری در شیراز ,انجام تحلیل اماری در تهران,انجام تحلیل اماری در اهواز ,انجام تحلیل اماری در مشهد ,انجام تحلیل اماری در کرمان ,انجام تححلیل اماری در زاهدان ,انجام تحلیل اماری