پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان

پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان

تعداد سوال:39
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:292

[zarinpalpaiddownloads =”319″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی

تعداد سوال:17
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:284

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

منبع کنترل درونی،شانس و افراد مسلط

منبع کنترل درونی،شانس و افراد مسلط

تعداد سوال:24
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:317

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن

مقیاس احساس خواهی مارون زاکرمن

تعداد سوال:32
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:319

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون(gwpq)

پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون(gwpq)

تعداد سوال:25
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:307

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت

آزمون اعتیاد به اینترنت

تعداد سوال:20
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:265

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

تعداد سوال:37
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:289

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

sexemodel putas porn tube

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید