پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران 1995

پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران 1995

تعداد سوال :19 سوال و 3 خرده مقیاس

همراه با

روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد:433

قیمت:۵ هزار تومان

h3

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –

برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

 

پرسشنامه فرایند هویت خود EIPQ-بالیستری و همکاران

 مقیاس فرایند هویت خود EIPQ
بر اساس نظریه اریکسون و مارسیا
تعداد سوال :32 سوال و 2 خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 432
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران 1089

چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران 1089
بر اساس مدل لازاروس از استرس
تعداد سوال :56 سوال و 14 خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 431
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

 

مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر 1974

مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر 1974
تعداد سوال :15 سوال
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1148
قیمت:۵ هزار تومان
[zarinpalpaiddownloads =”428″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09351472749 اس ام اس بدهید

مقیاس رضایت شغلی گریکسون 1987

مقیاس رضایت شغلی گریکسون 1987
تعداد سوال :30 سوال و 5 خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد pico
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(1988)AGOQ

پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(1988)AGOQ

تعداد سوال :20 سوال و 3 زیر مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گذاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :429
قیمت:۵ هزار تومان

h3
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

مقیاس خود پنداره مندا گلیوو پیرت 1995(P.M.S.P.S)

مقیاس خود پنداره مندا گلیوو پیرت 1995(P.M.S.P.S)
پرسشنامه خودپنداره مندا گلیوو پیرت 1995
تعداد سوال :دارای 4 بعد  و سه بخش
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 4243
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت

پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت

این پرسش نامه همان پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت میباشد

تعداد سوال :16
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 423
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

پرسشنامه انسجام خانوادگی

پرسشنامه انسجام خانوادگی
تعداد سوال :28
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 422
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور(1987)

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور(1987)
تعداد سوال :15
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 420
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

sexemodel putas porn tube

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید