پرسشنامه انسجام خانوادگی

پرسشنامه انسجام خانوادگی
تعداد سوال :28
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 422
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور(1987)

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور(1987)
تعداد سوال :15
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 420
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه سبک های دلبستگي كولينز و ريد (1990)

پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد
تعداد سوال :18
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :421
قیمت:۵ هزار تومان
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

پرسشنامه وندالیسم شهری

پرسشنامه وندالیسم شهری
تعداد سوال :34
کد 419
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی

پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی
تعداد سوال :13
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 418
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq

پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq
تعداد سوال :42
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1137
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه استرس شغلي کوپر

 پرسشنامه استرس شغلي کوپر
تعداد سوال :22
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :416
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986تماس بگیرید

h3

پرسشنامه استرس شغلي اسپيلبرگر

پرسشنامه استرس شغلي اسپيلبرگر
تعداد سوال :30
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد 415
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09371559986 اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم 40 سوالی

پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم 40 سوالی

تعداد سوال :40

همراه با

کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد A1134

قیمت:۵ هزار تومان
[zarinpalpaiddownloads =”414″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره 09351472749 اس ام اس بدهید

پرسشنامه استرس های زندگی LDI

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

پرسشنامه استرس های زندگی

LDI

18
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
69
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

[zarinpalpaiddownloads =”81″]

sexemodel putas porn tube

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید