پرسشنامه معنویت و مراقبت معنوی مک شری و دراپر و کندریک ۲۰۰۲

پرسشنامه معنویت و مراقبت معنوی مک شری و دراپر و کندریک ۲۰۰۲
تعداد سوال:۱۷
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد۴۰۵

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه نگرش های عشق کنوکس(۱۹۶۹)

پرسشنامه نگرش های عشق کنوکس(۱۹۶۹)
تعداد سوال:۳۰
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۰

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه سبک های عشق ورزی هندریک و هندریک

پرسشنامه سبک های عشق ورزی هندریک و هندریک
تعداد سوال:۴۲
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۱

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول
h3

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

 

مقیاس پیروی از سنت های زناشویی MCS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس پیروی از سنت های زناشویی

MCS

۱۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۳
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی) NPAPS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی)

NPAPS

۲۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۷
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس

kmcs

۱۱
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۶۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس سازگاری پس از طلاق فیشر

مقیاس سازگاری پس از طلاق فیشر

تعداد سوال:۱۰۰

همراه با کلید و نمره گذاری

منبع+روایی+پایایی

کد ۳۷۵

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان

اخطار! این پرسشنامه به درخواست صاحب اثر از سایت برداشته شد

h3

مقیاس عشق پر حرارت PLS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس عشق پر حرارت

PLS

۳۰
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۸۰
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

پرسشنامه تصمیم گیری شغلی

بعد از خرید پرسشنامه لینک دانلود آن به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال می گردد
پرسشنامه تصمیم گیری شغلی
۱۰
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۰
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

کد:۱۹

رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه

بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال می گردد.
 رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه
صدو سی وشش ماده
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۲۷
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ تماس بگیرید

h3