مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

مقیاس شخصیتی اسکیز و تایپی(sat)

تعداد سوال:۳۷
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۸۹

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید