پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4

پرسشنامه علایم مرضی کودکان
گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4
تعداد سوال :۷۷ سوال و ۱۲ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۳۵
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول
.

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3