پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ

پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ

تعداد سوال :۲۰ سوال و ۳ زیر مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گذاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۲۹
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – لینک خرید

h3
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید