روانسنجی

آزمون تحمل ناکامیerto

 

 

 

آزمون تحمل ناکامیerto

 

همراه با کلید و نمره گزاری
کد:۲۱۹
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”241″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه افکار ناکارآمد حرفه ای

بعد از خرید پرسشنامه،لینک دانلود به صورت اتوماتیکربه ایمیلتان ارسال می گردد.
پرسشنامه افکار ناکارآمد حرفه ای
۳۶
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۲
کد
پنج هزار تومان
 قیمت
 کد:۱۷

h3

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)

 

 

 


مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

( مخصوص دانشجویان دختر)

 

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
کد:۲۰۲
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”226″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس آگاهی از خود/ احساس(SFAS)

 

 

 


مقیاس آگاهی از خود/ احساس(SFAS)

 

تعداد سوال:۸
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
کد:۲۰۱
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”225″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

 

 

پرسشنامه


پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

تعداد سوال:۴۷
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”223″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه پرسشنامۀ قدرت رهبری

 

 

پرسشنامه
پرسشنامۀ قدرت رهبری

 

 تعداد سوال:۱۶سوال چند بخشی
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”221″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه محبوبیت


پرسشنامه محبوبیت

 تعداد سوال:۳۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۵
[zarinpalpaiddownloads =”219″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی (cpq)


پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی

(cpq)

 تعداد سوال:۳۵
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۴
[zarinpalpaiddownloads =”217″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس خود پنداره کودکان

مقیاس خود پنداره کودکان

 تعداد سوال:۸۰
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۸۹
[zarinpalpaiddownloads =”212″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی

بعد از خرید پرسشنامه،لینک دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال میگردد
پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی
۱۰
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

RIAL 50,000 – خرید محصول

h3

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید