دانلود روایی و پایایی

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

۷
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۹
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

h3

پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰)

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
تعداد سوال :۱۸
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۲۱
قیمت:۵ هزار تومان
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

پرسشنامه استرس شغلی کوپر

 پرسشنامه استرس شغلی کوپر
تعداد سوال :۲۲
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۱۶
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

به صورت کامل

راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتن

فرم(A)

Metropoliten Readiness Tests

کد A1131

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶

پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶

تعداد سوال:۱۴

همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۷

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی)DSI-2

پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی)

تعداد سوال:۴۳

همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۶

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq)
تعداد سوال:۹
همراه با کلید و نمره گذاری
منبع+روایی+پایایی

کد ۴۰۲

قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی) NPAPS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی)

NPAPS

۲۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷۷
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس

kmcs

۱۱
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۶۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس عشق پر حرارت PLS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس عشق پر حرارت

PLS

۳۰
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۸۰
کد
پنج هزار تومان
 قیمت