دانلود رایگان

پرسشنامه نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

پرسشنامه نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
تعداد سوال :۱۶
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۲۶۲
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

h3
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶اس ام اس بدهید

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباط خانواده

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباط خانواده
تعداد سوال :۲۶ سوال و۲ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۲۱۷
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهیدh3

پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4

پرسشنامه علایم مرضی کودکان
گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4
تعداد سوال :۷۷ سوال و ۱۲ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۳۵
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول
.

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت فرم ۳۰ سوالی

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت فرم ۳۰ سوالی
تعداد سوال :۳۰
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1153
قیمت:۵ هزار تومان

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران ۱۹۹۵

پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران ۱۹۹۵

تعداد سوال :۱۹ سوال و ۳ خرده مقیاس

همراه با

روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد:۴۳۳

قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – خرید محصول

h3

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –

برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

 

پرسشنامه فرایند هویت خود EIPQ-بالیستری و همکاران

 مقیاس فرایند هویت خود EIPQ
بر اساس نظریه اریکسون و مارسیا
تعداد سوال :۳۲ سوال و ۲ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۳۲
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران ۱۰۸۹

چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران ۱۰۸۹
بر اساس مدل لازاروس از استرس
تعداد سوال :۵۶ سوال و ۱۴ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد ۴۳۱
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید

h3

 

مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر ۱۹۷۴

مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر ۱۹۷۴
تعداد سوال :۱۵ سوال
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1148
قیمت:۵ هزار تومان
[zarinpalpaiddownloads =”428″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

مقیاس رضایت شغلی گریکسون ۱۹۸۷

مقیاس رضایت شغلی گریکسون ۱۹۸۷
تعداد سوال :۳۰ سوال و ۵ خرده مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد pico
قیمت:۵ هزار تومان
RIAL 50,000 – خرید محصول

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید.

h3

پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ

پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ

تعداد سوال :۲۰ سوال و ۳ زیر مقیاس
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گذاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد :۴۲۹
قیمت:۵ هزار تومان

RIAL 50,000 – لینک خرید

h3
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶ اس ام اس بدهید

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید