تیم تحلیلگران جوان

پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

 

 

پرسشنامه


پرسشنامه رضایت زناشویی ۴۷ سوالی ENRICH

 

تعداد سوال:۴۷
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”223″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

آزمون تأییدجویی کودکان

 

 

 

پرسشنامه


آزمون تأییدجویی کودکان

 

 تعداد سوال:۵۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۶
[zarinpalpaiddownloads =”222″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه محبوبیت


پرسشنامه محبوبیت

 تعداد سوال:۳۰
همراه با کلید و نمره گزاری
 روایی وپایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۵
[zarinpalpaiddownloads =”219″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس کنترل درونی-برونی راتر

مقیاس کنترل درونی-برونی راتر

 تعداد سوال:۲۹
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۸۷
[zarinpalpaiddownloads =”210″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی

بعد از خرید پرسشنامه،لینک دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال میگردد
پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی
۱۰
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

RIAL 50,000 – خرید محصول

h3

پرسشنامه عزت نفس شکل تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت

 

پرسشنامه عزت نفس

شکل تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت

تعداد سوال:۵۸
همراه با کلید و نمره گزار
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۹۷
RIAL 50,000 – خرید محصول
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۷۱۵۵۹۹۸۶تماس بگیرید
h3


 

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

 

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

تعداد سوال:۱۱۷
همراه با کلید و نمره گزار
هشت ماده
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۱۷۰
[zarinpalpaiddownloads =”185″]
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید
 

شاخص روابط با همسالان IPR

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

شاخص روابط با همسالان

IPR

۲۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۴۸
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

[zarinpalpaiddownloads =”161″]

ارزیابی رابطه والد-فرزند PCRS

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

ارزیابی رابطه والد-فرزند

PCRS

۳۴
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۲۰
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

[zarinpalpaiddownloads =”132″]

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والد

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

پرسشنامه مقابله به بیماری فرزند توسط والدین

CHIP

۳۲
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۹۶
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

[zarinpalpaiddownloads =”108″]

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید