بزرتگترین سایت پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۵۴

[zarinpalpaiddownloads =”280″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها(RAS)

مقیاس مسئولیت نگرشها(RAS)

تعداد سوال:۲۶
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۵۳

[zarinpalpaiddownloads =”279″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

تعداد سوال:۱۴
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۵۲

[zarinpalpaiddownloads =”278″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

تعداد سوال:۴ خرده مقیاس
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۵۱

[zarinpalpaiddownloads =”277″]

 

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ). (Scale for Suicide Ideation (SSI

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)ا

Scale for Suicide Ideation (SSI)

تعداد سوال:۱۹
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۵۰

[zarinpalpaiddownloads =”276″]

 

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی

مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی

تعداد سوال:۷
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۴۹

[[zarinpalpaiddownloads =”275″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

تعداد سوال:۱۴
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۴۸

[zarinpalpaiddownloads =”274″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

مقیاس اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر

مقیاس اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر

تعداد سوال:۲۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۴۷

[zarinpalpaiddownloads =”273″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS)

فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون

(YBOCS)

تعداد سوال:۱۳
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۴۶

[zarinpalpaiddownloads =”272″]

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ تماس بگیرید

پرسشنامه فرم بلند mmpi

فرم بلند mmpi

تعداد سوال:۵۶۶
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۲۷۱

× برای سوال در واتس اپ کلیک کنید